Skup zboża

      Cena skupu zboż, forma płatności oraz szczegóły
dotyczące transportu - do uzgodnienia drogą telefoniczną


   - pszenica konsumpcyjna
   - pszenica pośrednia    
      ( liczba opadania:190-220, gluten min.26 ) ,
   - pszenica paszowa     
   - żyto               
   - pszenżyto           
   - jęczmień            

      Powyżej 20 ton odbieramy własnym transportem,
jeżeli rolnik ma możliwość załadunku na łódkę.


UWAGA:

W/w pszenice muszą być składowane osobno wg parametrów.
Bardzo proszę o przestrzeganie zasad składowanie


Skup prowadzimy w Wieńcu oraz w oddziałach:
- Dobrzyń n/Wisłą
- Fabianki
- Osiecz Wielki