Pasze CARGILL POLAND:

PB 400 MLEKOTEK PLUS


Preparat mlekozastępczy w całości oparty o produkty mleczne dla cieląt od 4/5 dnia. Wspomaga odporność młodych zwierząt. Bardzo wysoka zawartość produktu mlecznego, niski poziom włókna, zawartość kwasów organicznych dodatkowych mikroelementów i witamin odpowiadają za bezproblemowy zdrowy odchów młodych cieląt oraz wysokie przyrosty masy ciała w tym okresie. Wspomaganie odporności pomaga w prawidłowym odchowie nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

PB 401 MLEKOTEK


Preparat mlekozastępczy dla cieląt od 4/5 dnia. Bardzo wysoka zawartość produktu mlecznego, niski poziom włókna, zawartość kwasów organicznych dodatkowych mikroelementów i witamin odpowiadają za bezproblemowy zdrowy odchów młodych cieląt oraz wysokie przyrosty masy ciała w tym okresie.

PB 402 MLEKOTEK KLASYCZNY


Preparat mlekozastępczy dla cieląt od 4/5 dnia stosowany w okresie wiosenno-letnim. Bardzo wysoka zawartość produktu mlecznego, niski poziom włókna, zawartość kwasów organicznych dodatkowych mikroelementów i witamin odpowiadają za bezproblemowy zdrowy odchów młodych cieląt oraz wysokie przyrosty masy ciała w tym okresie. Niska cena pochodzi tylko z obniżonego poziomu tłuszczu. Preparat pozostaje pełnowartościowy na odchowy wiosenne i letnie oraz jako uzupełnienie mleka paszowego.

PB 410 FERNANDO


Mieszanka uzupełniająca dla cieląt od 4 do 90 dnia życia. Kwasy organiczne, specjalnie dobrane mikroelementy i witaminy, stała receptura, sprawiają że przy niskim pobraniu przez zwierzęta mieszanka jest bardzo dobrze wykorzystywana. Młode zwierzęta mogą maksymalizować przyrosty, przy pełnym pokryciu swojego zapotrzebowania na wszystkie składniki. Zastosowanie mieszanki wspomaga przyrosty cieląt i pozwala na ekonomiczny odchów poprzez szybsze zakończenie odpajania mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.

PB 310 KONCENTRAT FERNANDO 50%


50% udziału w mieszankach uzupełniających. Może być stosowany w chowie bez siana. Koncentrat pozwala na wyprodukowanie w warunkach gospodarskich własnej pełnowartościowej mieszanki dla cieląt w oparciu o kukurydzę i owies. Zawarte w nim kwasy organiczne, specjalnie dobrane mikroelementy i witaminy, sprawiają, że wyprodukowana w gospodarstwie mieszanka jest bardzo dobrze wykorzystywana. Młode zwierzęta mogą maksymalizować przyrosty, przy pełnym pokryciu swojego zapotrzebowania na wszystkie składniki. Koncentrat Fernando 50% to ekonomiczne rozwiązanie. Zastosowanie koncentratu do produkcji własnej mieszanki wspomaga przyrosty cieląt i pozwala na szybsze zakończenie odpajania mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.

PB 433 UNIMILK KLASYCZNY


Specjalistyczna mieszanka, posiada wysoki poziom energii, dodatki biorące udział w przemianach biochemicznych w organizmie krowy, które odciążają jej pracę, dodatkowe mikro i makroelementy oraz witaminy. Przeznaczona dla krów w okresie okołowycieleniowym, a w szczególności dla stad o słabych wskaźnikach rozrodu, dla krów tracących zbyt szybko kondycję, i do sytuacji gdzie krowy żywione są słabymi paszami objętościowymi. Stosowana: 1 kg dziennie od 2 tygodni przed wycieleniem 2 kg przez 4-6 tygodni po wycieleniu. Przy słabych paszach objętościowych a dobrej wydajności u krów warto stosować dłużej nawet do 60-90 dnia laktacji.

PB 432 UNIMILK LATO


Mieszanka treściwa uzupełniająca dla krów mlecznych zalecana w dawkach o wysokim białku lub okresie karmienia dobrymi zielonkami. Zawiera wszystkie niezbędne makro i mikroelementy oraz witaminy i pozwala fermom kierującym się głównie aspektami ekonomii na oszczędności.

PB 430 UNIMILK


Podstawowa mieszanka dla młodzieży hodowlanej oraz krów mlecznych. Wnosi ilość składników pokarmowych niezbędną do wytworzenia 2 litrów mleka. Zawiera wszystkie niezbędne makroelementy, mikroelementy oraz witaminy. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów dawek pasz objętościowych. Jej zaletą jest szczególna dbałość o składniki pokarmowe dla żwacza.

PB 431 UNIMILK PRO


Mieszanka przeznaczona do dawek energetycznych, zawierających duże udziały kiszonki z kukurydzy lub wysłodków, gdzie zastosowanie korektora wyrównującego niedobory paszy objętościowej jest technicznie trudne.

PB 440 MASTERMILK


Specjalistyczna mieszanka premiująca za wysokie wydajności. Jej cechą szczególną jest kilkuskładnikowy układ buforujący, oraz skrobia pochodząca z różnych źródeł, aby podnieść energię mieszanki oraz umożliwić krowie łatwą produkcję glukozy. Poprzez wyższą produkcję glukozy pozyskujemy więcej mleka. Składniki pokarmowe, które wnosi 1 kg mieszanki to równowartość 2,2 litra mleka.

PB 441 MASTERMILK PRO


Wysoce specjalistyczna mieszanka premiująca za wysokie wydajności. Pokrewna mieszance Mastermilk. Jej cechą szczególną obok cech Mastermilka jest wyższy udział białka docierającego do jelita, a także białka dla mikroorganizmów żwacza. Zalecana do dawek wysokoenergetycznych, poprawia strawność. Wnosi składniki pokarmowe na produkcję 2,2 litra mleka w energii oraz 2,5 litra mleka w białku.

BB 739 K. MLECZNA STARTER 19%


Specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla krów mlecznych zalecana w okresie startu w laktację. Zawiera dodatki energetyczne, białko chronione dodatkowe makro, mikroelementy i witaminy pokrywając potrzeby najbardziej wydajnych krów.

PB 661 PROMILK


Specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla krów mlecznych, korektor białkowy zalecany przy żywieniu paszami wysokoenergetycznymi. Zawiera pełnowartościowe białko dla żwacza, a także dużą ilość białka „chronionego”. Wnosi także dodatkowe makro i mikroelementy oraz witaminy. Stosowany najczęściej ilości 1-3 kg dziennie na każdą dojoną krowę. Z 1 kg Promilku równoważącego dawkę pokarmową mamy od 2,0 litrów do 3,5 litra mleka więcej od krowy. Wzrost wydajności następuje zazwyczaj już 2-3 dnia i stabilizuje się po 7 dniach.

PB 662 AMINOTEK


Posiada bardzo wysoki poziom aminokwasów, dużą ilość białka „chronionego” dla jelita, wysoką ilość pełnowartościowego białka dla żwacza, dodatkowe mikro i makroelementy oraz witaminy Stosowanie: 0,5 kg przy wydajności 25 litrów 1 kg przy wydajności 30 litrów 1,5 kg przy wydajności 35 litrów 2 kg przy wydajności 40 i więcej litrów

PB 663 ENERGOTEK


Specjalistyczna mieszanka energetyczna dla krów mlecznych zalecana przy żywieniu paszami wysokobiałkowymi i w sezonie pastwiskowym wnosi do dawki bardzo wysoki poziom energii, zawiera tłuszcz chroniony, w formie zbliżonej do tłuszczu transportowanego we krwi, nie obciąża żwacza, zawiera dodatkowe mikro, makroelementy i witaminy. Przeznaczony także dla stad, gdzie występują kłopoty z zacieleniami a pasze objętościowe są energetycznie słabe. Stosowana w ilości 1 - 4 kg, najlepiej w pierwszych 60 - 90 dniach laktacji, w stadach z kłopotami w rozrodzie dobre efekty może przynieść, stosowanie w 1 -szym miesiącu laktacji.

PB 633 MILKBOOSTER


Specjalistyczna mieszanka, posiada wysoki poziom energii, dodatki biorące udział w przemianach biochemicznych w organizmie krowy, które odciążają jej pracę, dodatkowe mikro i makroelementy oraz witaminy. Przeznaczona dla krów w okresie okołowycieleniowym, a w szczególności dla stad o słabych wskaźnikach rozrodu, dla krów tracących zbyt szybko kondycję, i do sytuacji gdzie krowy żywione są słabymi paszami objętościowymi. Stosowana: 1 kg dziennie od 2 tygodni przed wycieleniem, 2 kg przez 4-6 tygodni po wycieleniu. Przy słabych paszach objętościowych a dobrej wydajności u krów, warto stosować dłużej nawet do 60-90 dnia laktacji.

33 BSA PROVILAC


Białko chronione, o optymalnym bilansie aminokwasowym, zawiera 50% białka chronionego dostępnego w jelicie cienkim o bardzo wysokiej wartości biologicznej. Naturalnie uszlachetnione komponenty białkowe bez żadnych chemicznych dodatków, idealny do bilansowania niedoborów białkowych, a także jako dodatek białka dostępnego w jelicie. Stosowany w zależności od potrzeb (zbilansowanie dawki) od 1 do 4 kg.

PB 130 KONC. UNIMILK 10%


Koncentrat do produkcji mieszanki dla krów mlecznych o 10% udziale w mieszance. Pozwala w warunkach gospodarskich na wyprodukowanie przy pomocy własnych zbóż i komponentów białkowych pełnowartościowej mieszanki o wysokim udziale Białka Trawionego Jelitowo.

PB 140 KONC. MASTERMILK 10%


Specjalistyczny koncentrat do produkcji mieszanki dla krów mlecznych o 10% udziale w mieszance. Pozwala w warunkach gospodarskich na wyprodukowanie przy pomocy własnych zbóż i komponentów białkowych pełnowartościowej mieszanki dla krów wysokowydajnych o wysokim udziale Białka Trawionego Jelitowo.

PB 230 KONC. UNIMILK 30%


Koncentrat do produkcji mieszanki dla krów mlecznych o 30% udziale w mieszance. Pozwala w warunkach gospodarskich na wyprodukowanie przy pomocy własnych zbóż pełnowartościowej mieszanki o wysokim udziale Białka Trawionego Jelitowo.

PB 240 KONC. MASTERMILK 30%


Specjalistyczny koncentrat do produkcji mieszanki dla krów mlecznych o 30% udziale w mieszance. Pozwala w warunkach gospodarskich na wyprodukowanie przy pomocy własnych zbóż i komponentów białkowych pełnowartościowej mieszanki dla krów wysokowydajnych o wysokim udziale Białka Trawionego Jelitowo.

PB 420 UNIBYK


Uniwersalna mieszanka dla opasów. Poprawia wykorzystanie pasz objętościowych. Przeznaczona dla ferm posiadających jednolite żywienie bez podziału na grupy żywieniowe lub wagowe. Najbardziej efektywna w opasie ekstensywnym i pólintensywnym.

PB 520 MASTERBYK 1


Mieszanka na I okres opasu. Specjalistyczna mieszanka na 1 okres opasu od 12 tygodnia życia do masy ciała około 300 – 350 kg. Szczególny nacisk położony jest na zawartość wysoce strawnego białka docierającego do jelita, a także pełnowartościowego białka dla mikroorganizmów żwacza w celu maksymalizacji wykorzystania potencjału genetycznego przyrostów masy ciała w tym czasie.

PB 521 MASTERBYK 2


Mieszanka treściwa o bardzo wysokim poziomie energii. Stosowana od masy ciała 300 – 350 kg do końca opasu. Specjalistyczna mieszanka na 2 okres opasu od masy ciała około 300 – 350 kg do końca opasu. Szczególny nacisk położony jest na zawartość wysoko przyswajalnej energii w celu maksymalizacji wykorzystania potencjału genetycznego przyrostów masy ciała w tym okresie.

PB 660 PROBYK


Specjalistyczna mieszanka korygująca niedobory białka w paszach wysoko energetycznych. Pozwala w pierwszym okresie opasu uzyskiwać maksymalne przyrosty, które byłyby nie do osiągnięcia w przypadku stosowania standardowej mieszanki treściwej. Posiada pełnowartościowego białka dla mikroorganizmów żwacza nawet 8 krotnie więcej aniżeli mieszanki standardowe!!!

PB 120 KONC. BYK 10%


Koncentrat do produkcji mieszanki dla opasów o 10% udziale w mieszance. Pozwala w warunkach gospodarskich na wyprodukowanie przy pomocy własnych zbóż i komponentów białkowych pełnowartościowej mieszanki o wysokim udziale Białka Trawionego Jelitowo i wysokim poziomie energii.

PB 220 KONC. BYK 30%


Koncentrat do produkcji mieszanki dla opasów o 30% udziale w mieszance. Pozwala w warunkach gospodarskich na wyprodukowanie przy pomocy własnych zbóż pełnowartościowej mieszanki o wysokim udziale Białka Trawionego Jelitowo i wysokim poziomie energii.

PB 670 KROWIT


Uniwersalna mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona dla młodzieży i krów mlecznych. Pomaga uzupełniać niedobory makro i mikroskładników oraz witamin w sytuacjach stresogennych dla zwierząt, oraz po okresie intensywnej produkcji. Stosowana w ilości 50-100g na krowę dziennie.

PB 671 SPOKOWIT


Mieszanka mineralno-witaminowa na okres zasuszenia, stosowana do momentu wycielenia. Bilansuje równowagę elektrolitową dawki pokarmowej. Zapobiega problemom okresu okołowycieleniowego. Utrzymuje przemiany pierwiastków w organizmie krowy przygotowując ją do wycielenia. Szczególnie bogata w składniki uruchamiające przemiany wapnia, np. wit. D3, magnez. Stosowana 50 – 100g dziennie na krowę przez okres zasuszenia, aż do dnia wycielenia.

PB 672 SOMATOWIT


Mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona do pomocy w walce z dużymi ilościami komórek somatycznych w mleku. Somatowit działa w trojaki sposób uzupełniając niedobory składników: ma wpływ na wzrost odporności zwierząt pozwala na szybsze zamykanie ujścia strzyka (utrudniając infekcje) stabilizuje pracę żwacza, (zwiększając wykorzystanie pierwiastków) Stosowanie po 250g dziennie, aż do ustąpienia problemu. Najczęściej przez 1 – 4 tygodnie.

PB 673 OWUWIT


Mieszanka mineralno-witaminowa. Zawiera wszystkie pierwiastki i witaminy ważne do prawidłowego przebiegu procesu rozrodu. Nie tylko wysoki poziom witaminy E czy selenu, także magnezu, fosforu, karotenów i innych. Stosowanie 50-100g dziennie na krowę od wycielenia do momentu zacielenia.

PB 671 BYKWIT


Jest mieszanką mineralno-witaminową przeznaczoną do pokrywania potrzeb mineralnych zwierząt opasanych. Podawana w ilościach 50-150 g dziennie uzupełnia niedobory związków mineralnych i witamin w paszach objętościowych.

PB 450 BAZA TMR 4 PLUS


Mieszanka paszowa uzupełniająca o wieloskładnikowym buforowaniu treści żwacza. Pokrywa zapotrzebowanie na makro i mikroelementy i witaminy nawet u najbardziej wydajnych krów. Specjalnie do sporządzania TMR-ów. Stosowanie od 0,5 do 1 kg/szt/dzień.

PB 451 BAZA TMR 4 PLUS SN


Mieszanka paszowa uzupełniająca o wieloskładnikowym buforowaniu treści żwacza. Pokrywa zapotrzebowanie na makro i mikroelementy i witaminy nawet u najbardziej wydajnych krów. Wspomaga odporność krów i pomaga w walce z wysoką liczbą komórek i w stadach posiadających kłopoty z nogami. Specjalnie do sporządzania TMR-ów. Stosowanie od 0,5 do 1 kg/szt/dzień.

PB 452 BAZA TMR 4 PLUS RO


Mieszanka paszowa uzupełniająca o wieloskładnikowym buforowaniu treści żwacza. Pokrywa zapotrzebowanie na makro i mikroelementy i witaminy nawet u najbardziej wydajnych krów. Wspomaga odporność krów, osłania wątrobę i pomaga w utrzymaniu prawidłowych wskaźników rozrodu. Specjalnie do sporządzania TMR-ów. Stosowanie od 0,5 do 1 kg/szt/dzień.

PT 400 ZUCH


PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY DLA PROSIĄT Umożliwia odchowanie prosiąt w sytuacjach awaryjnych: - kiedy pada maciora karmiąca - kiedy mamy do czynienia z bardzo licznymi miotami Stosujemy go w proporcji 1:7. Tak przygotowana pójło podajemy tak często, jak to tylko możliwe. Pamiętajmy, że w pierwszym tygodniu życia prosięta pobierają pokarm co godzinę! Niezwykle ważne jest utrzymanie naczyń z których piją prosięta w czystości. Preparat bardzo ładnie rozpuszcza się w wodzie i dzięki unikalnemu składowi surowcowemu jest chętnie popierany przez młode prosięta.

PT 410 SMYK


MIESZANKA DLA PROSIĄT PRZY MACIORACH Produkt ten umożliwia przygotowanie przewodu pokarmowego prosięcia do trawienia pasz innych niż mleko maciory. W swoim składzie zawiera komponenty podobne do tych, które stosowane są w żywieniu ludzi. Forma małej granulki dodatkowo wpływa na jego większe pobranie. Jego stosowanie jest więc niezwykle bezpieczne i efektywne. Pamiętajmy, że stosunkowo mała ilość pobranego Smyka w okresie ssania, skutkuje lepszym przygotowaniem prosięcia do wykorzystania paszy w okresie tuczu.

PT 411 BRZDĄC


MIESZANKA DLA PROSIĄT PRZY MACIORACH Innowacyjny produkt! Wczesny prestarter który stosujemy w formie papki. Taka formą paszy młode prosięta interesują się znacznie wcześniej niż granulatem, czy mieszanką sypką. Unikalny skład surowcowy tego produktu powoduje, że w połączeniu z wodą tworzy on jednorodna papkę. Dodatkowe zabezpieczenia stabilizują ten produkt mikrobiologicznie.

PT 412 DRUH


MIESZANKA PEŁNOPORCJOWA DLA PROSIĄT NA PIERWSZE 4 DNI PO ODSADZENIU. Produkt przeznaczony dla prosiąt na 4 dni po odsadzeniu. Umożliwia bezpieczne przejście z fazy ssania do fazy żywienia bez mleka maciory.

PT 413 SKRZAT


MIESZANKA PEŁNOPORCJOWA DLA PROSIĄT OD ODSADZENIA DO MINIMUM 14 DNI PO ODSADZENIU. Surowce użyte do produkcji tego prestarteru są dobierane niezwykle skrupulatnie. Odpowiednio dobrana ich kompozycja, ilość energii, aminokwasów, minerałów i witamin powoduje, że produkt ten jest niezwykle bezpieczny w żywieniu prosiąt odsadzonych wcześniej niż w 4-tym tygodniu życia.

PT 414 LIDER


MIESZANKA PEŁNOPORCJOWA DLA PROSIĄT OD ODSADZENIA DO MINIMUM 14 DNI PO ODSADZENIU. Wysokoprzyswajalne surowce użyte do produkcji tego prestarteru oraz odpowiednio dobrana ich kompozycja powoduje, że produkt ten jest niezwykle bezpieczny w żywieniu prosiąt odsadzonych w 4-tym tygodniu życia i później.

PT 415 SPRINTER


25% KONCENTRAT DLA PROSIĄT I WARCHLAKÓW POCHODZĄCYCH Z ZAKUPU NA PIERWSZE 10 DNI ŻYCIA. Koncentrat jest tak skomponowany, aby mieszanka wytworzona przy jego udziale działała antystresowo. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku warchlaków nabywanych z różnych źródeł. Skład komponentowy i surowcowy tego produktu umożliwia uzyskanie dobrych przyrostów na samym początku tuczu oraz spokojne przejście do dalszych etapów żywienia. Stosowany przez pierwsze 10 dni tuczy podnosi jego bezpieczeństwo.

PT 310 PROVIKON KONTRA


25% KONCENTRAT DLA PROSIĄT I WARCHLAKÓW POCHODZĄCYCH Z ZAKUPU NA PIERWSZE 10 DNI ŻYCIA. Koncentrat jest tak skomponowany, aby mieszanka wytworzona przy jego udziale działała antystresowo. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku warchlaków nabywanych z różnych źródeł. Skład komponentowy i surowcowy tego produktu umożliwia uzyskanie dobrych przyrostów na samym początku tuczu oraz spokojne przejście do dalszych etapów żywienia. Stosowany przez pierwsze 10 dni tuczy podnosi jego bezpieczeństwo.

PT 420 STARTER TEMPO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 25/30-40 kg masy ciała. Parametry chemiczne, dodatkowe substancje czynne oraz skład surowcowy tego produktu czynią go niezwykle przydatnym dla tuczników jako mieszankę startową. Starter Tempo najlepiej sprawdza się w tuczu świń sprzedawanych na wagę żywą. Pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu.

PT 421 GROWER TEMPO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 40-60 kg masy ciała. Produkt pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w pierwszej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą.

PT 422 FINISZER TEMPO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 60-105 kg masy ciała. Produkt pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w drugiej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą.

PT 423 STARTERO-GROWER TEMPO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 25/20-60 kg masy ciała. Mieszanka łączy zalety startera i growera. Jest niezwykle przydatna do prowadzenia tuczu dwufazowego. Głównie wówczas, kiedy ograniczenia techniczne nie pozwalają na zastosowanie trzech pasz w tuczu. Produkt pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą.

PT 220 TEMPO PROVIKON 1


20/17,5% koncentrat dla tuczników w przedziale 25/30-60 kg masy ciała Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących świń i korzystnie wpływają na parametry tyczu. Na bazie tego produktu, w zależności od ilości dodanego koncentratu, możemy sporządzić dwa rodzaje mieszanek: - starter tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 20% w stosunku do śrut zbożowych, - starterogrower tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 17,5% w stosunku do śrut zbożowych. Starter Tempo najlepiej sprawdza się w tuczu świń sprzedawanych na wagę żywą. Pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Starterogrower tempo łączy zalety startera i growera. Jest niezwykle przydatny do prowadzenia tuczu dwufazowego. Głównie wówczas, kiedy ograniczenia techniczne nie pozwalają na zastosowanie trzech pasz w tuczu.

PT 221 TEMPO PROVIKON 2


12,5/10% koncentrat dla tuczników w przedziale 40-105 kg masy ciała. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących świń i korzystnie wpływają na parametry tyczu. Na bazie tego produktu, w zależności od ilości dodanego koncentratu, możemy sporządzić dwa rodzaje mieszanek: - grower tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 12,5% w stosunku do śrut zbożowych Grower tempo pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w pierwszej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą - finiszer tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 10% w stosunku do śrut zbożowych Finiszer tempo pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w drugiej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą.

PT 120 SUPERPROVIKON 1


12,5/10% koncentrat dla tuczników w przedziale 25/30-60 kg masy ciała. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących świń i korzystnie wpływają na parametry tyczu. Jest to tzw koncentrat niepełny. Poza dodatkiem śrut zbożowych wymaga uzupełnienia pewną ilością surowców białkowych w postaci śrut poekstrakcyjnych. Na bazie tego produktu, w zależności od ilości dodanego koncentratu, możemy sporządzić dwa rodzaje mieszanek: - starter tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 12,5% - starterogrower tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 10% Starter Tempo najlepiej sprawdza się w tuczu świń sprzedawanych na wagę żywą. Pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Starterogrower tempo łączy zalety startera i growera. Jest niezwykle przydatny do prowadzenia tuczu dwufazowego. Głównie wówczas, kiedy ograniczenia techniczne nie pozwalają na zastosowanie trzech pasz w tuczu.

PT 121 SUPERPROVIKON 2


10/7,5% koncentrat dla tuczników w przedziale 40-105 kg masy ciała. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących świń i korzystnie wpływają na parametry tyczu. Jest to tzw koncentrat niepełny. Poza dodatkiem śrut zbożowych wymaga uzupełnienia pewną ilością surowców białkowych w postaci śrut poekstrakcyjnych. Na bazie tego produktu, w zależności od ilości dodanego koncentratu, możemy sporządzić dwa rodzaje mieszanek: - grower tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 10% Grower tempo pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w pierwszej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą. - finiszer tempo, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 7,5% Finiszer tempo pozwala uzyskać dobre tempo wzrostu oraz niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w drugiej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na wagę żywą.

PT 520 STARTER EURO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 25/30-40 kg masy ciała. Parametry chemiczne, dodatkowe substancje czynne oraz skład surowcowy tego produktu czynią go niezwykle przydatnym dla tuczników o wysokim potencjale wzrostu. Starter euro najlepiej sprawdza się w tuczu świń sprzedawanych na w.b.c. Pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Jest szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca tuczarni.

PT 521 GROWER EURO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 40-60 kg masy ciała. Produkt pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w pierwszej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na w.b.c. Szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca w tuczarni.

PT 522 FINISZER EURO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 60-105 kg masy ciała. Produkt pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w drugiej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na w.b.c. Szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca w tuczarni.

PT 523 STARTERO-GROWER EURO


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 25/30-60 kg masy ciała. Mieszanka łączy zalety startera i growera. Jest niezwykle przydatna do prowadzenia tuczu dwufazowego. Głównie wówczas, kiedy ograniczenia techniczne nie pozwalają na zastosowanie trzech pasz w tuczu. Produkt pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na w.b.c. Szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca w tuczarni.

PT 320 EURO PROVIKON 1


25/22,5% koncentrat dla tuczników w przedziale 25/30-60 kg masy ciała. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących świń i korzystnie wpływają na parametry tyczu. Na bazie tego produktu, w zależności od ilości dodanego koncentratu, możemy sporządzić dwa rodzaje mieszanek: - starter euro, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 25% w stosunku do śrut zbożowych, - starterogrower euro, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 22,5% w stosunku do śrut zbożowych. Starter euro najlepiej sprawdza się w tuczu świń sprzedawanych na w.b.c. Pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Jest szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca tuczarni. Starterogrower euro łączy zalety startera i growera. Jest niezwykle przydatna do prowadzenia tuczu dwufazowego. Głównie wówczas, kiedy ograniczenia techniczne nie pozwalają na zastosowanie trzech pasz w tuczu. Produkt pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na w.b.c. Szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca w tuczarni.

PT 321 EURO PROVIKON 2


17,5/15% koncentrat dla tuczników w przedziale 40-105 kg masy ciała. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących świń i korzystnie wpływają na parametry tyczu. Na bazie tego produktu, w zależności od ilości dodanego koncentratu, możemy sporządzić dwa rodzaje mieszanek: - grower euro, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 17,5 % w stosunku do śrut zbożowych, - finiszer euro, uzyskamy stosując koncentrat w ilości 15 % w stosunku do śrut zbożowych. Grower euro pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w pierwszej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na w.b.c. Szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca w tuczarni. Finiszer euro pozwala uzyskać niezwykle intensywne tempo wzrostu oraz bardzo niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu świń w drugiej fazie tuczu. Jest odpowiednią paszą dla tuczników sprzedawanych na w.b.c. Szczególnie polecany przy bardzo intensywnej produkcji tuczników. Skraca okres tuczu umożliwiając uzyskanie większej ilości tuczników z jednego miejsca w tuczarni.

PT 628 STARTERO-GROWER KLASYCZNY


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 25/30-60 kg masy ciała. Mieszanka przeznaczona do semiintensywnego tuczu świń w przedziale 25/30-60 kg masy ciała.

PT 629 FINISZER KLASYCZNY


Mieszanka pełnoporcjowa dla tuczników w przedziale 60-105 kg masy ciała. Mieszanka przeznaczona do semiintensywnego tuczu świń o masie ciała powyżej 60 kg.

PT 329 PROVIKON KLASYCZNY


15/10% koncentrat dla tuczników. Stosując ten koncentrat w ilości 15% otrzymujemy produkt o parametrach mieszanki starterogrower klasyczny. Jest to mieszanka przeznaczona do semiintensywnego tuczu świń o masie ciała powyżej 60 kg. Stosując 10 % tego koncentratu dala tuczników o masie powyżej 60 kg, uzyskamy mieszankę o parametrach finiszera klasycznego. Jest to mieszanka przeznaczona do semiintensywnego tuczu świń o masie ciała powyżej 60 kg

PT 227 PROVIKON ZŁOTY


15-10% koncentrat dla tuczników. Jedynym komponentem białkowym używanym przy jego produkcji jest śruta sojowa. Zawarte w nim dodatkowe aminokwasy, witaminy, minerały oraz substancje smakowo-zapachowe w pełni zabezpieczają potrzeby rosnących tuczników.

PT 440 MACIORY PROŚNE


Mieszanka pełnoporcjowa dla macior od pokrycia do 7 dni przed porodem. Zawiera niezbędną ilość składników wykorzystywanych przez maciorę na odbudowę rezerw energetycznych organizmu oraz na wzrost i rozwój płodów. Podawana według odpowiedniego schematu do 7 dni przed spodziewanym porodem, dodatnio wpływa na uzyskanie prawidłowej kondycji macior oraz wysoką masę urodzeniową prosiąt. Z uwagi na zawartość składników mineralnych bilansowanych w unikalny sposób, najlepsze efekty uzyskamy jeśli po tej mieszance maciory będą żywione jedną z mieszanek laktacyjnych naszej firmy.

PT 441 MACIORY PROŚNE-AD LIBITUM


Mieszanka pełnoporcjowa dla macior od opkrycia do 7 dni przed porodem, podawana "do woli" Unikalna mieszanka! Dzięki odpowiednio dobranym surowcom, może być stosowana „do woli" w żywieniu macior prośnych, bez ryzyka zbytniego ich otłuszczenia. Dzięki temu maciory są spokojne, a to pozytywnie wpływa na ilość i jakość uzyskanych od nich prosiąt. Z uwagi na zawartość składników mineralnych bilansowanych w unikalny sposób, najlepsze efekty uzyskamy jeśli po tej mieszance maciory będą żywione jedną z mieszanek laktacyjnych naszej firmy.

PT 443 MACIORY KARMIĄCE-LAKTO


Mieszanka pełnoporcjowa dla macior karmiących i na okres przedporodowy. Unikalna mieszanka! Dzięki odpowiednio dobranym surowcom, może być stosowana „do woli" w żywieniu macior prośnych, bez ryzyka zbytniego ich otłuszczenia. Dzięki temu maciory są spokojne, a to pozytywnie wpływa na ilość i jakość uzyskanych od nich prosiąt. Z uwagi na zawartość składników mineralnych bilansowanych w unikalny sposób, najlepsze efekty uzyskamy jeśli po tej mieszance maciory będą żywione jedną z mieszanek laktacyjnych naszej firmy.

PT 444 MACIORY KARMIĄCE-LAKTOEFEKT


Mieszanka pełnoporcjowa dla macior karmiących i na okres przedporodowy. Dostarcza niezbędnych składników pokarmowych maciorom w okresie karmienia. Oprócz składników budulcowych, energetycznych i mineralnych zawiera substancje czynne stymulujące zdrowotność macior i pobieranie paszy. Zwiększają one produkcję mleka, a to z kolei wpływa to korzystnie na masę prosiąt przy odsadzeniu. Z uwagi na zawartość składników mineralnych bilansowanych w unikalny sposób, najlepsze efekty uzyskamy stosujemy ją jako kontynuację żywienia jedną z mieszanek dla macior prośnych naszej firmy.

PT 442 OVUMAX


Posypka dla macior od odsadzenia prosiąt do pokrycia. Produkt zwiększa ilość gotowych do zapłodnienia komórek jajowych oraz wzmaga zewnętrzne objawy rui. Stosujemy go łącznie z paszą dla macior prośnych.

PT 445 LAKTOMAX


Posypka dla macior od 7 dnia przed porodem do 2 dni po porodzie. Dodatek ten podawany w okresie okołoporodowym łącznie z paszą laktacyjną, obniża pH moczu i usprawnia akcję porodową. Pośrednio przeciwdziała syndromowi MMA. Wpływa również korzystnie na masę urodzonych prosiąt i ich witalność. Polecany szczególnie w przypadku intensywnego wykorzystywania macior.

PT 240 PROVIKON MACIORY PROŚNE


10% koncentrat dla macior od pokrycia do 7 dni przed porodem. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby macior w tym okresie produkcji. Przy użyciu 10% tego koncentratu możemy otrzymać mieszankę dla macior prośnych stosowaną restrykcyjnie. Mieszanka ta zawiera niezbędną ilość składników wykorzystywanych przez maciorę na odbudowę rezerw energetycznych organizmu oraz na wzrost i rozwój płodów. Podawana według odpowiedniego schematu do 7 dni przed spodziewanym porodem dodatnio wpływa na uzyskanie prawidłowej kondycji macior oraz wysoką masę urodzeniową prosiąt.

PT 243 PROVIKON LAKTO


20% koncentrat dla macior karmiących i na okres przedporodowy. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby macior w tym okresie produkcji. Przy użyciu 20% tego koncentratu możemy otrzymać mieszankę dla macior karmiących, tzw LAKTO. Dostarcza ona niezbędnych składników pokarmowych maciorom w okresie karmienia.

PT 244 PROVIKON LAKTOEFEKT


20% koncentrat dla macior karmiących i na okres przedporodowy Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Dostarcza niezbędnych składników pokarmowych maciorom w okresie karmienia. Oprócz składników budulcowych, energetycznych i mineralnych zawiera substancje czynne stymulujące zdrowotność macior i pobieranie paszy. Zwiększają one produkcję mleka, a to z kolei wpływa to korzystnie na masę prosiąt przy odsadzeniu.

PT 143 SUPERPROVIKON LAKTO


10% koncentrat dla macior karmiących i na okres przedporodowy Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Koncentrat jest również źródłem witamin, makro i mikroelementów. Składniki te i inne substancje czynne w pełni zabezpieczają potrzeby macior w tym okresie produkcji. Jest to tzw koncentrat niepełny. Poza dodatkiem śrut zbożowych wymaga uzupełnienia pewną ilością surowców białkowych w postaci śrut poekstrakcyjnych. Przy użyciu 10% tego koncentratu możemy otrzymać mieszankę dla macior karmiących, tzw LAKTO. Dostarcza ona niezbędnych składników pokarmowych maciorom w okresie karmienia.

PT 144 SUPERPROVIKON LAKTOEFEKT


10% koncentrat dla macior karmiących i na okres przedporodowy. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Jest to tzw koncentrat niepełny. Poza dodatkiem śrut zbożowych wymaga uzupełnienia pewną ilością surowców białkowych w postaci śrut poekstrakcyjnych. Dostarcza niezbędnych składników pokarmowych maciorom w okresie karmienia. Oprócz składników budulcowych, energetycznych i mineralnych zawiera substancje czynne stymulujące zdrowotność macior i pobieranie paszy. Zwiększają one produkcję mleka, a to z kolei wpływa to korzystnie na masę prosiąt przy odsadzeniu.

PT 446 LOSZKI


Mieszanka pełnoporcjowa dla loszek powyżej 45 kg masy ciała. Dzięki unikalnej kombinacji składników energetycznych, białkowych i mineralnych jest odpowiednia dla odchowu loszek. Zabezpiecza optymalny rozwój organów wewnętrznych w stosunku do wzrostu całego ciała. Dzięki temu otrzymujemy loszki odpowiednio przygotowane do produkcji prosiąt.

PT 447 KNURY


Mieszanka pełnoporcjowa dla knurów hodowlanych powyżej 55 kg masy ciała oraz dla knurów stadnych. Dzięki unikalnej kombinacji składników energetycznych, białkowych i mineralnych jest odpowiednia dla odchowu knurków hodowlanych i żywienia knurów stadnych. Zabezpiecza optymalny rozwój organów wewnętrznych w stosunku do wzrostu całego ciała. Knurom stadnym dostarcza niezbędnych składników dla prawidłowej spermatogenezy, utrzymania wigoru oraz prawidłowej kondycji.

PT 246 PROVIKON LOSZKI


15% koncentrat dla loszek powyżej 45 kg masy ciała. Źródłami białka w tym koncentracie są śruty: sojowa, rzepakowa i słonecznikowa. Dzięki takiej kombinacji oraz dodatkowo używanych „czystych" aminokwasów, białko tego koncentratu posiada wysoką wartość biologiczną. Przy jego 15%-owym dodatku do śrut zbożowych otrzymujemy mieszankę, która dzięki unikalnej kombinacji składników energetycznych, białkowych i mineralnych jest odpowiednia dla odchowu loszek. Zabezpiecza optymalny rozwój organów wewnętrznych w stosunku do wzrostu całego ciała. Dzięki temu otrzymujemy loszki odpowiednio przygotowane do produkcji prosiąt.

PT 442 OVUMAX


Posypka dla macior od odsadzenia prosiąt do pokrycia. Produkt zwiększa ilość gotowych do zapłodnienia komórek jajowych oraz wzmaga zewnętrzne objawy rui. Stosujemy go łącznie z paszą dla macior prośnych.

PT 445 LAKTOMAX


Posypka dla macior od 7 dnia przed porodem do 2 dni po porodzie. Dodatek ten podawany w okresie okołoporodowym łącznie z paszą laktacyjną, obniża pH moczu i usprawnia akcję porodową. Pośrednio przeciwdziała syndromowi MMA. Wpływa również korzystnie na masę urodzonych prosiąt i ich witalność. Polecany szczególnie w przypadku intensywnego wykorzystywania macior.

PT 030 PROFIX


Mieszanka paszowa uzupełniająca Profix - dla trzody chlewnej: - stabilizuje procesy trawienne, - wspomaga odporność, - chroni przed działaniem mykotoksyn, - pozwala wykorzystać gorszej jakości zboża.

PARTURAID


Nowy dodatek dietetyczny dla macior, poprawiający przeżywalność prosiąt. Unikalna i opatentowana pasta dla macior - podawana bezpośrednio przed porodem.

GAMA


Gama – nowoczesny, czterofazowy program żywienia kurcząt, dający możliwość pełnego wykorzystania potencjału genetycznego nowoczesnego brojlera.

KONCENTRATY


Mieszanki paszowe uzupełniające – koncentraty dla brojlerów kurzych. Koncentraty pełne dla brojlerów. Provimi Polska proponuje dla hodowców produkujących pasze we własnym zakresie pełne koncentraty paszowe o udziale w mieszance 35%. Koncentraty pełne, ponieważ:
* przygotowanie paszy jest bardzo proste – do koncentratu wystarczy dodać zboża,
* koncentrat zawiera wszystkie składniki jakościowe paszy,
* koncentrat jest stabilny pod względem zawartości składników pokarmowych,
* jest szansą uzyskania bardzo dobrych, powtarzalnych wyników produkcyjnych,
* daje możliwość obniżenia kosztów żywieniowych produkcji kurcząt, gdy:
- już istnieje niezbędna infrastruktura do produkcji pasz,
- zboża do produkcji dostępne są w atrakcyjnej cenie i dobrej jakości.

PROLIFE


ProLive : program żywienia stad rodzicielskich kurcząt brojlerów
"KAŻDE JAJO JEST POCZĄTKIEM NOWEGO ŻYCIA"
* Produkcja jaj wylęgowych jest szczególną specjalnością zawodową, wymagającą od zajmujących się nią ludzi bardzo wysokich kwalifikacji.
* Okres odchowu jest początkiem życia rodziców: będziemy robić wszystko co możliwe, aby uzyskać żywotne i wyrównane ptaki w stadzie rodzicielskim.
* "ProLive" proponuje rozpoczęcie życia kurcząt ze specjalną paszą PRESTARTER PD 510 ( stary kod R- 324 ):
jest ona bardzo bogata w składniki pokarmowe, które mogą pomóc ptakom w bezpiecznym starcie w pierwszych dniach życia. Jako zwierzęta reprodukcyjne, rodzice brojlerów mają bardzo wysoki potencjał wzrostu, dlatego ich zapotrzebowanie na aminokwasy jest wysokie. Stosując "PRESTARTER" PD 510 możemy być pewni, że zaspokoimy tak wysokie zapotrzebowanie, czego efektem będzie znakomite wyrównanie stada. W programie ProLive PRESTARTER PD 510 jest paszą do stosowania z wyboru.

KONCENTRATY


Program żywienia kur niosek stad rodzicielskich kurcząt brojlerów
– klucz do stosowania koncentratów.
(Koncentraty pełne - Udział w mieszance %)
Odchów:
PD 260 35%
PD 261 30%
PD 262 20%
PD 263 25%
Produkcja:
PD 270 30%
PD 271 25%
PD 272 25%

PROVIANT


Program żywienia kur niosek jaj spożywczych – PROWIANT
Provimi jako jedna z największych na świecie firm zajmujących się opracowywaniem technologii żywienia zwierząt i produkcją pasz oraz jednocześnie będąca liderem polskiego rynku paszowego poprzez systematycznie prowadzone badania i testy poszukuje coraz lepszych i bardziej efektywnych ekonomicznie możliwości żywienia drobiu.
Badania i testy żywieniowe są prowadzone równolegle w kilku kierunkach :
* zapewnienie pokrycia potrzeb pokarmowych intensywnie rosnących i produkujących zwierząt
* uzyskanie produktów drobiarskich najwyższej jakości i bezpiecznych dla konsumenta
* zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla karmionych zwierząt
* dbałość o środowisko naturalne człowieka
* zagwarantowanie hodowcy najniższych kosztów paszowych produkcji mięsa i jaj.

PREPARAT PROVIMAX


dodatek poprawiający produkcyjność niosek i jakość skorupy jaj.