Nawozy FOSFORY Gdańsk Grupa Puławy:

AMOFOSKA NPK 4-16-18

- zawartość azotu - 4%
- zawartość fosforanów - 16%
- zawartość potasu - 18%

AMOFOSKA NPK 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym, po wysiewie na role niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym AMOFOSKA jest szczególnie przydatna do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych, natomiast azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych wg. wymagań nawożonej rośliny.
AMOFOSKA NPK 4-16-18 jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu takiej jaka jest zawarta w AMOFOSCE NPK 4-16-18 nadaje się również do nawożenia roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.AMOFOSKA NPKMg+B 3-10-28-2

- zawartość azotu - 3%
- zawartość fosforu - 10%
- zawartość potasu - 28%
- zawartość wapnia - 16%
- zawartość magnezu - 2%
- zawartość boru - 0,1%

AMOFOSKA NPKMg+B 3-10-28-2 przeznaczona jest do przedsiewnego, stosowania w uprawie roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas, magnez i bor. Jednak decydującym o jego przydatności do stosowania pod poszczególne gatunki roślin uprawnych składnikiem jest bor. Nawozem tym w pierwszej kolejności należy nawozić rzepak ozimy i jary, buraki cukrowe, pastewne i ćwikłowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowe drobnonasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, gorczyce i len.
AMOFOSKĄ NPKMg+B 3-10-28-2 można efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas, magnez i bor, w pierwszej kolejności wszystkie warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę. W sadownictwie zaleca się stosowanie tego nawozu pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze - czyli pod drzewa szczególnie wymagające boru. Nawozu nie należy stosować pod zboża, trawy nasienne i trway uprawiane na paszę.AGRAFOSKA 14-30 z magnezytem

- zawartość fosforu - 14%
- zawartość potasu - 30%
- zawartość wapnia - 9%
- zawartość magnezu - 6%

AGRAFOSKA 14-30 z magnezytem jest nawozem uniwersalnym, przeznaczonym do nawożenia wszystkich roślin i użytków zielonych oraz warzyw w uprawie polowej. nawóz ten jest szczególnie przydatny na glebach o niskiej zawartości potasu i magnezu przyswajalnego w glebie. nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od stopnia ich zakwaszenia i zwięzłości. Podstawowymi skałdnikami nawozu jest fosfor potas i magnez, a dodatkowo zawarty w nim wapń jest szczególnie cenny w nawożeniu użytków zielonych i warzyw, ponieważ zwiększają zawartość tych składników paszach i warzywach. Proporcja składników zawartych w nawozie fosforu do potasujest przydatna w uprawie roślin wymagających dużo potasu. Cennym składnikiem jest magnez, którego obecność podnosi wartość plonów przeznaczonych do konsumpcji i na paszę.
AGRAFOSKA 14-30 z magnezytem jest szczególnie zalecana pod rośliny okopowe, rzepak, strączkowe, motylkowe drobnonasienne, warzywa w uprawie polowej i na użytki zielone.AGRAFOSKA 16-36

- zawartość fosforu - 16%
- zawartość potasu - 36%
- zawartość wapnia - 10%

AGRAFOSKA 14-30 z magnezytem jest przedsiewnym nawozem uniwersalnym, przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie uprawy.
AGRAFOSKA 16-36 z magnezytem jest szczególnie zalecana pod rośliny okopowe zarówno wiosną jak i jesienią.

AMOFOSMAG NPKMg 4-15-15-2

- zawartość azotu - 4%
- zawartość fosforu - 15%
- zawartość potasu - 15%
- zawartość wapnia - 24%
- zawartość magnezu - 2%
- zawartość siarki - 13%

AMOFOSMAG NPKMg 4-15-15-2 jest nawozem mineralnym, zawierającym azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę. Zawartość wapnia podwyższa wartość użytkową tego nawozu. Wysoka zawartość fosforu do potasu kwalifikuje ten nawóz do stosowania na gleby ubogie w przyswajalny fosfor dla roślin i pod rośliny wymagające dużo fosforu w porównaniu do pozostałych składników. Proporcja fosforu do potasu (1:1) kwalifikuje ten nawóz w szczególności pod uprawę zbóż. W nawożeniu użytków zielonych zawartość w nawozie magnezu i siarki wydatnie poprawia jakość paszy dla przeżuwaczy.


SUPERFOSFAT wzbogacony

- zawartość fosforanów - 40%
- zawartość wapnia - 30%
- zawartość siarki - 5%

SUPERFOSFAT wzbogacony jest uniwersalnym skoncentrowanym nawozem fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Oprócz fosforu zawiera także wapń i siarkę. Nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę: rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne(lucerna i koniczyna)a także zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki. Zawartość w nawozie wapnia i siarki jest bardzo cenna również w nawożeniu użytków zielonych, ponieważ wydatnie poprawiają jakość paszy dla przeżuwaczy.
SUPERFOSFAT wzbogacony jest ze względu na wysoką zawartość fosforu bardzo dobry do stosowania pod rośliny nawożone obornikiem, zawierającymzawsze za mało fosforu w stosunku do potasu.