Historia Wieńca i naszych okolic


     Pierwsze wzmianki o Wieńcu pojawiły się w 1252 roku w przywilejach Kazimierza I Kujawskiego. Przez wieki Wieniec znajdował się w posiadaniu biskupów włocławskich. W 1380 roku istniała już parafia wieniecka. W 1796r. Wieniec po konfiskacie dóbr kościelnych przez pruskiego zaborcę przekazany został generałowi von Hohenlohe-Ingelfingen. Kolejnymi właścicielami majątku byli Józef Dąmbski i Miączyńscy. W 1868 r. majątek wieniecki kupił Leopold Kronenberg - bankier warszawski. Wieniec w posiadaniu rodziny Kronenbergów był do końca II wojny światowej kiedy to dekret o reformie rolnej z 1944 r. pozbawił Leopolda Kronenberga dorobku pokoleń a jego samego zmuszono do opuszczenia kraju .
Kronenbergowie wybudowali eklektyczny pałac (po roku 1890), który zaprojektował Artur Goebel. W 1904 r. został poszerzony i przeprojektowany park przez znanego wówczas i cenionego ogrodnika Waleriana Kronenberga.
Po wojnie pałac przekształcono w szpital przeciwgruźliczy. Do 2006 r. funkcjonował jako Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Zespół folwarczny, dawną gorzelnię, dawny zajazd i wiele innych XIX-wiecznych obiektów zespołu pałacowego, dziś uznawanych za zabytkowe, w okresie powojennym mocno zdewastowano.
W pobliskim Wieńcu Zdroju mieszczą sie liczne uzdrowiska. które powstały na początku XX wieku ze względu na specyficzny mikroklimat i bogactwo wód mineralnych oraz torfu leczniczego.